Blogroll

Monday, September 23, 2013

Email marketing?

Email marketing là gìTại sao lại dùng email để quảng cáo? Email marketing khácspam chỗ nào? Chọn nhà cung cấp giải pháp email marketing 
Email marketing là hình thức gửi email thông tin/quảng cáo có nội dung thôngtin liên quan tới người nhận đã đồng ý đăng kí nhận email (opt-in) trực tiếp hay gián tiếp và cho phép họ có quyền không tiếp tục nhận email quảng cáo nữa.
Email marketing là một công cụ marketing rất hiệu quả và sẽ mang lại ROI (Return on Investment) như mong đợi nếu áp dụng bài bản và đúng cách vì email marketing giúp bạn: