Blogroll

Wednesday, August 14, 2013

Từ hải, hồ tôn hiến trong truyện kiều là ai?

Họ là những nhân vật đã quá quen thuộc với người dân Việt nam thông qua tác phẩm Truyện kiều, nhưng ít ai biết  các nhân vật này hoàn toàn là nhân vật có thật trong lịch sử trung quốc.

Khởi đầu một ngày mới tích cực

Khởi đầu một ngày thật tích cực. Một chặng đường dù có dài đến mấy cũng phải bắt đầu từ những bước đi đầu tiên đơn giản. Tôi và bạn, chúng ta là ai, là người như thế nào thì mỗi người đều luôn phải là người quan trọng nhất đối với cuộc sống của chính mình. Hãy hành động để phát triển những tích cách tốt và tích cực. Bởi nó sẽ giúp bạn phát triển được niềm tin đúng đắn rằng bạn không thể thất bại, bạn sẽ thành công dù bạn có lựa chọn làm gì đi chăng nữa.